Tvaroh

Tvaroh

Z kyselého mléka oddělíme sýrovinu od syrovátky teplem. Mléko zahříváme asi půl hodiny až hodinu na teplotu do 30°C, chceme-li tvaroh měkký, a nad 30°C, chceme-li tvrdý. Jakmile se sýrovina vysráží, odlijeme opatrně syrovátku a koláč sýroviny vpravíme do řídkého plátěného pytlíku – tvarožníku. Ten se zavěsí a syrovátka postupně odkape. Tvrdý tvaroh je nutné ještě zatížit několik hodin kamenem na děrované podložce, žebříčku či sítu.