Tablut

Stolní hry – Tablut

Úvod

Jedná se o jednu z variant staré Vikingské hry, která byla rozšířena v různých obměnách a pod různými názvy po celé Skandinávii a na Britských ostrovech. Hrála se na různě velkých hracích deskách. Nejmenší deska měla rozměr 7×7 a největší 19×19. Tablut je varianta hraná ve Finsku.

Hrací potřeby

 • Hrací deska 9×9

Hraci deska

 • 8 bílých kamenů, 1 bílý král
 • 16 černých kamenů

Počet hráčů

2

Pravidla

Cíl hry

 • Rusové je zajímají švédského krále.
 • Švédský král uniká z obklíčení.

Výchozí situace

 • Světlé kameny zastupují švédské bojovníky a jejich panovníka. Vojáků je osm, král je devátý. Na začátku partie zaujímá král centrální pole, které hraje roli královského paláce. Vojáci stojí kolem ve vodorovné a svislé linii, takže tvoří jakýsi kříž. Vojáky představují dámové kameny, krále nejčastěji šachový král.
 • Tmavých kameny jsou ruští bojovníci, kteří se probili k sídelnímu městu švédského panovníka a obklíčili královský palác. Na všech světových stranách stojí vždy čtveřice obléhatelů. Tři stojí uprostřed při každé hraně hrací desky, čtvrtý stojí mezi švédským vojákem a prostředním z každé trojice Rusů.

Hra

 • Všechny kameny se po hrací desce pohybují pouze v ortogonálním směru o jedno nebo více polí. Nesmějí při tom přeskočit žádný kámen, vlastní ani cizí. Pohyb po diagonále není dovolen. Obyčejní vojáci nemohou přejít přes centrální pole, které představuje královský palác. Oba hráči se v tazích pravidelně střídají. Začíná černý
 • Rusové se Švédy bojují. Jestliže vojáka těsně obstoupí dva nepřátelé z protilehlých stran, ve vodorovném nebo svislém směru, je takto obklíčený voják zajat a odstraněn z desky.
  Švédský král je zpravidla zajat čtyřmi Rusy, kteří ho obklopí ze čtyř stran, v ortogonálních směrech. Jestliže stojí král na poli sousedícím celou stranou s centrálním polem, do něhož žádný voják nesmí, stačí k zajetí švédského krále jen tři Rusové. Stejně jako středové pole se chovají i pole rohová a krajní pole desky.
 • Král i vojáci obou armád mohou sami dobrovolně vstupovat mezi dva nepřátele, aniž by upadli do zajetí.
 • Hráč, který vede Švédy, musí ohlásit volnou cestu, když vidí, že by v příštím tahu mohl proniknout s králem na okraj desky.

Tah

Bílý zajme oba černé kameny.

Tah

Tah

Tah

Tah

Ve všech případech černý zajme Krále a vyhrává.

Tah

Bílý se může bezpečně posunout mezi dva černé kameny.

Konec hry

 • Rusové vyhrají, pokud se jim podaří zajmout švédského krále.
 • Švédové zvítězí, pokud se jejich králi podaří uniknout na jedno z rohových polí.

Rusové mají úkol trochu obtížnější než švédský král.

Alternativní pravidla

Ard-Ri

 • Jedná se o Skotskou variantu hry, hrací deska má rozměry 7×7.

Hraci deska

Fitcheneal

 • Irská varianta se také jmenovala Fidchell nebo Fithcheall. Zmínka o ní pochází z 9. století.

Hraci deska

Hnefatafl

 • Varianta z Norska se hrála na dvou deskách – jedna měla rozměr 11×11, druhá 13×13.

Hraci deska

Hraci deska

Tawlbyund

 • Tato varianta pochází z Walesu. Kameny bylo možné rozmístit dvěma způsoby.

Hraci deska

Hraci deska

Alea Evangelii

 • Největší deska používali Sasové. Navíc to byla jediná desková hra, kterou hráli. V této variantě začíná hru bílý.

Hraci deska

Další možnosti

 • U větších desek je možno se pohybovat o více než jedno pole a Král může uniknout nejen v rohových polích, ale i na všech krajových. Také je možné použít hrací kostku. Původně měla tvar hranolu. Na dvou krátkých stranách byla čísla 1 a 2, na dlouhých 3, 4, 5 a 6.

Další informace

Zapletal, Miloš: Špalíček her. Albatros, Praha, 1988.

www.stainess.freeserve.co.uk/board/tabtbl.html

www.ftech.net/~regia/games.htm