Yggdrasil

Yggdrasil

Strom života Yggdrasil je obrovský jasan, který se tyčí nad celým světem. Znázorňuje osu světa (axis mundi). Koruna sahá až do nebe, kmen patří světu lidí, kořeny má tři a každý zasahuje do jiného světa. První kořen sahá až do říše mrtvých Helu, kde had Nídhögg okusuje kostry zemřelých a užírá i samotný Yggdrasil. Další kořen leží v Ásgardu. Poblíž kořene pobývají tři normy, které udržují Yggdrasil při životě tím, že mu lijí na kořeny čistou vodu ze studny osudu. Normy, tři stařeny ovládají lidské osudy a jmenují se Osud (Urd – Osudová), Bytí (Verdandi – Stávající) a Nutnost (Skuld – Co musí být). Poslední kořen leží v Jotunheimu, zemi obrů. Zde se nachází i studánka moudrosti a poznání, ve které je Mímiho odťatá hlava. Odin obětoval jedno oko, aby se mohl z Mímiho studny napít. Po kmeni Yggdrasilu pobíhá veverka Ratatosk a vyřizuje nadávky mezi orlem na vrcholku a hadem u kořenů.

Veverka Ratatosk
ve větvích jasanu
bez klidu běhá.
Slova orla
seshora nese
netvoru Nidhöggovi

Právě na samotném Yggdrasilu získal Nejvyšší; Otec všech; Zahalený; Ten, který třese oštěpy; Odin mnoha jmen tajemství run, magických symbolů. Děvět dlouhých nocí visel přibitý oštěpem ke kmeni stromu Yggrasilu a sám sebe nabízel za oběť. Na konci zkoušky Odin vykřikl a s runami v rukou spadl ze stromu. Když vstal z mrtvých, věděl mnoho věcí, které zůstávají lidem ukryté.

Devět mocných písní
od slavného přijal jsem syna
Böltóra, Bestlina otce:
napít jsem se mohl
vzácné medoviny,
ochutnat z číše Ódröri.
Tehdy jsem pocítil
plodnosti dar,
moudrosti mágů jsem nabyl,
od slova k slovu
vedlo mě slovo,
od činu k činu
vedl mě čin.

Yggdrasil na runovém kameni