Stvoření světa

Stvoření světa

Na počátku nebylo nic než chlad a žár a mezi nimi zela prázdnota Ginnungagap čekající na zaplnění. Království ohně Múspell leželo na jihu. Země ledu Niflheim na severu. Oheň s ledem se střetávaly nad propastí Ginnungagap. Horký vzduch z jihu se v propasti setkal s jíním vysráženým na ledových řekách Élivágách a kapající voda vytvořila obra jménem Ymi (Ymir, Aurgelmi).

Ymi se ve spánku začal potit. Pod levou páží mu vyrostl muž a žena a z nohou další muž. Byli to první ledoví obři.

Dále z tajícího ledu vznikla kráva Audhumla. Z vemene jí vytékaly čtyři řeky mléka, kterým se živil obr Ymi. Audhumle stačilo k obživě olizování ledu. Jak olizovala slané kusy ledu, na konci prvního dne se objevily vlasy. Druhý den to už byla celá hlava a třetí den muž. Jeho jméno bylo Búri. Měl syna Bora, který si vzal Bestlu – dceru jednoho z ledových obrů. Bor a Bestla měli tři syny – Odina, Viliho a Véa (Vili a Vé jsou další jména Odina). Odin a jeho bratři Ymiho zabili. Vyteklo z něj takové množství krve, že se v ní ostatní obři utopili. Zachránil se jen Bergelmi (Bergelmir) s rodinou.

Borovi synové zbudovali z Ymiho těla celý kosmos. Z masa vytvořili pevninu, z kostí a zubů skály a kameny, z krve řeky, jezera a oceán, který obklopil celý svět. Ymiho lebku vysadili na oblohu, kde ji na čtyřech místech přidržují trpaslíci Východ (Austri), Západ (Vestri), Sever (Nordri), Jih (Sudri). Na oblohu hodili i žhavé jiskry z Múspellu a tak vzniklo Slunce, Měsíc a hvězdy. Z mozku vytvořili na nebi oblaka. Střed pevniny byl ohražen řasami obra Ymiho a naznán Midgard. Vně, při pobřeží v Útgardu (vnější svět, zásvětí) se usadily obří rody. Uprostřed Midgaru si bohové postavili své sídlo Ásgard, od tud, ze svého trůnu Odin sleduje dění ve světě. Ásgard spojuje s Midgardem duhový most Bifröst. Středem všech říší prorůstá obrovský jasan Yggdrasil, který svými větvemi poskytuje světu stín a svými kořeny svět podpírá.

Jednou při procházce po břehu moře zahlédl Odin, Vili a Vé (ve Vědmině písni to byl Odin, Höni a Lódur) dvě klády. Odin jim vdech život, Vili jim dal duši a Vé je obdařil zrakem a sluchem. Tak přišli na svět první lidé – muž Ask a žena Emba. Říše Midgard se jim stala domovem a byli předky všech lidí.