Ragnarök

Ragnarök

Pomsta za Balderovu smrt bohy uspokojila, ale radost do Ásgardu se nevrátila. Ani v Midgardu nebylo nic, jak bývalo. Zima se nestřídala pravidelně s létem. Všude planuly boje, lidé si už nevážili cností ani pokrevních svazků.

Bratr bude
bojovat s bratrem,
sourozenci zničí
svazky rodu,
zle je na zemi,
zrazují ženy,
meče planou,
praskají štíty,
burácí bouře,
vlčí je věk,
nikdo nikoho
nebude šetřit,
až celý svět,
propadne zkáze.

Nastala krutá zima, která trvala tři roky. Zmrzlo téměř vše živé a Ásové jen bezmocně přihlíželi a nebyli schopni činu. Pospávali každý ve svém paláci, jen Heimdall dál věrně hlídal duhový most Bilfröst. V září však došlo k náhlé změně počasí. Oteplilo se a přihnaly se prudké deště. Zemi začaly sužovat záplavy. Uprostřed bouří a blesků přišel konečně ten den. Nastala událost, která podle vědminy předpovědi ohlašovala počátek ragnaröku: vlk, který od počátku věků pronásledoval Slunce, je konečně zhltl. Druhý vlk sežral Měsíc. Hvězdy, které tím ztratily své odvěké druhy, začaly padat z nebe.

Vlk Fenri se dostal na svobodu. Zkázonosné zemětřesení osvobodilo všechny zajatce. Řetězů se zbavuje obří pes Garm. Z pout se vymanil i Loki. Oceán se vylil z břehů, protože hada Midgarsorma, který do teď ležel na oceánském dně, se zmocnil hněv a vrhl se na pevninu. V přívalu vod se dává do pohybu loď Naglfar, která byla v podsvětí postavena z nehtů zemřelých. Všichni ze země mrtvých se na ní nalodili. U kormidla stojí Hrym. V té době se také šikují nejstrašnější obři z ohnivého kraje Múspellu na jihu. V jejich čele jede Skurt, vládce vulkánů, jehož plamenný meč ničí vše, co mu přijde do cesty.

Heimdall u duhového mostu troubí na poplach na polnici Gjallarhorn. Ale obrové ho smetou a přeženou se přes most, který se za nimi zřítí. Zvuk Heimdallovy polnice probudí Ásy ze spánku. Všichni se shromáždí k poslednímu sněmu, aby přijali Odinovy rozkazy. Nezbývá nic jiného než připravit se k boji. Dveře Valhaly se otevřou a einherjové vypochodují v plné zbroji. Pod vedením Týa se sešikují. Vojsko Ásů se vydává v čele s Odinem na Vígrídskou planinu. Poslední den ragnaröku začíná.

Odin vyrazí do boje první a vrhne kopí Gungni (Gungnir) proti rozevřenému chřtánu Fenriho. Vlk ale kopí spolkne a sežere i Odina včetně zbroje. Jeho syn Vídar však otce pomstí a vlka roztrhá na kusy. Mezitím Thor zničí hada Midgardsorma, ale když od něj na devět kroků odstoupí, zemře na otravu jeho jedem. Tý bojuje svou jedinou paží s nestvůrným psem Garmem a navzájem se zabijí. Heimdall se bije s Lokim a také si navzájem přivodí smrt. Frey se utká s vůdcem ohnivých obrů Surtem a padne pod jeho ohnivým mečem. Nakonec na celém bojišti zůstane jediný Surt. Uvrhne Ásgard i Midgard do plamenů a sám promění se v ohnivého ptáka. Vznese se do vzdychu a jako jiskry zmizí v kouři nad hořící zemí.

V úkrytu stromu života však přežijí dva lidé – Lif a Lifthrasir. Živit se budou ranní rosou a lidstvo se z nich znovu narodí. Odinovi synové Balder a Hoder se vrátí zpět mezi živé. Země se opět zazelená a zvěř ožije. Děti Lifa a Lifthrasiry se budou procházet po loukách nového světa a přemýšlet o minulosti i budoucnosti.

Nyní se najdou
na travnaté pláni
zas zlaté kostky,
jež k zábavě byly
v počátku věků
vládnoucím bohům.