Mytologie

Severská mytologie rozeznává devět světů. Nad zemí se nachází dva světy Álfheim (země světlých álfů/elfů) a Ásgard (sídlo bohů – Ásů). Na úrovni země se rozkládá pět světů a jsou jimi Midgard („středozem“, svět lidí), Vanaheim (země dalších bohů – Vánů, leží na západ od Midgardu), Jötunheim (země obrů ležící na východě), Múspellheim (ohnivý svět a domov ohnivých obrů) a Niflheim (svět ledu a domov prvních obrů, kteří vznikli z jinovatky). Pod zemí se rozprostírají dva světy – Helheim (říše mrtvých, kde vládne bohyně smrti Hel) a Svartálfheim nebo Nidavellir (sídlo trpaslíků a černých álfů). Všechny tyto světy spojuje obrovský jasan, strom života Yggdrasil, který představuje osu celého světa. Jeho koruna sahá do nebe a kořeny prorůstají až do podzemních světů.

Vikingové věřili v mnoho bohů a bohyň. Bohové měli podobné vlastnosti jako lidé, stejně jako tomu bylo např. u řeckých a římských bohů. Severské bohy lze rozdělit do dvou skupin. Jsou to Ásové a Vanové. Tyto dvě skupiny spolu soupeřily, ale nakonec došlo k jejich prolnutí.

Vanové jsou starší skupina a zahrnují především božstva plodnosti a ochranitelská božstva. Hlavním představitelem je Njörd se svými dětmi, dvojčaty, Freyem a Freyou.

Druhá skupina, Ásové, jsou mladší skupinou bohů. Nejvyšší postavení mezi Ásy měl Odin a mezi Ásynjemy (bohyněmi Ásů) jeho manželka Frigg. Syny tohoto božského páru byli Tór, jenž si vzal za manželku Sif, Baldr, který se oženil s Nannou, a další Odinův syn byl Höd. K Odinovým synům je také řazen Tý. Dále mezi Ásy patřil proradný a lstivý Loki, jehož oba rodiče byli obři, ale Loki uzavřel s Odimen pokrevní bratrství a byl vzat mezi Ásy. Lokiho manželkou byla bohyně Sigyn. K Ásům náležel i božský kovář Heimdall, který byl zplozen z devíti panen.