Literatura

Ekonsen, L. M. (2003): Runy: dějiny, dešifrace, výklad. Nakladatelství Jiří Buchal – BB/atr, Praha.

Heger, L., Kadečková, H. (2004): Edda. Argo, Praha.

Kadečková, H. (1998): Soumrak bohů: severské mýty a báje. Aurora, Praha.

Ragache, G., Laverdet, M. (1994): Mýty a legendy – Vikingové. Gemini, Praha.

Spáčilová, L., Wolfová, M. (1996): Germánská mytologie. Votobia, Olomouc.

Sturluson, S., Kadečková, H. (2002): Edda a Sága o Ynglinzích. Argo, Praha.

Vlčková, J. (1999): Encyklopedie mytologie germánských a severských národů. Libri, Praha.

Walter, E. (1942): Edda: bohatýrské písně. Evropský literární klub, Praha

Kozák, Jan A. (2017): Ódinn. Mýtus, oběť, iniciace. Herrman & synové, Praha.