Reference

CK Robinson

Skupina Midgard nás celé léto pravidelně navštěvovala na letním dětském táboře, kde pro každý turnus měla připravený jeden celodenní program. Ten sestával jak z výcviku v boji, tak i v ukázkách několika řemesel, které si děti mohly vyzkoušet a nějaký ten výrobek si i odnést.
Všichni členové, co nás navštívili, byli skvěle připravení, vstřícní a dokázali si získat pozornost a obdiv všech účastníků tábora. Zároveň jsme se všichni mohli vyptávat na cokoli, co nás ohledně řemesel, boje a života v tehdejší době zajímalo a dozvědět se tak i některé zajímavosti, které jsme vůbec netušili. Věděli jste třeba, že se Vikingové myli každý týden? Což nám pomohlo nahnat do sprchy i některé děti, kterým mytí přišlo zbytečné (Nežárka prý stačí ).
Děkujeme celé skupině, že s námi trávila téměř každou sobotu prázdnin a budeme se těšit na další spolupráci, protože jste byli nejlepší. Jste SUPER tým!
Tým Robinson

P. S. Pozdravujte hafíky